HAS Hogeschool

HAS Hogeschool

Deze hbo-opleiding richt zich op het bedrijfsmatig houden van dieren voor productie, natuurbeheer, gezelschap, sport of hobby.

De opleiding richt zich nadrukkelijk op duurzaam ondernemen, waarbij je de balans zoekt tussen People (sociale omgeving), Planet (ecologie) en Profit (economie).