2D
Design

Portfolio

Opa zaagt is een label voor houten wandlampen. In opdracht voor dit label heb ik een conceptboek voorgelegd dat later uitgewerkt zal worden tot een website. In dit soort projecten hanteer ik een vaste werkwijze die begint met een uiteenzetting over de opdracht en de brainstorm. Tijdens de brainstorm organiseer ik een groep mensen met diverse achtergronden om zoveel mogelijk invalshoeken te hebben.

Na de sessie worden de ideeën gecategoriseerd en vallen een aantal ideeën af. De categorisatie wordt toegelicht in een conceptboek en in de evaluatie bepalen we wat de belangrijkste uitgangspunten zijn voor de website, online of offline aanwezigheid. Naar aanleiding van de evaluatie maak ik een flowchart van de website.

Vervolgens komt de inhoud, zoals de kleurstelling, logo, font, iconen en artwork. Alles wordt schriftelijk onderbouwd, zodat ook naderhand begrijpelijk is waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt, wat de overwegingen waren.

Inhoud wordt gevolgd door wireframen en maken van prototypes. Wireframes maak ik met doorgaans met balsamiq, maar net zo makkelijk met pen en papier. Een wireframe geeft inzicht in hoe de content verdeeld wordt over de pagina. Het geeft ook inzicht in hoe teksten worden geplaatst ten opzichte van het beeldmateriaal en hoe de flow van de website geoptimaliseerd kan worden.

Door de prototypes komt alles samen en krijg je echt een idee van hoe de website eruit komt te zien. Als alle voorgaande stappen goed zijn doorlopen klopt alles. Mist er iets, dan moet er gekeken worden naar welke stap in het proces opnieuw moet worden uitgevoerd. Klopt alles? Dan ligt er door deze stappen nu een mooi conceptboek klaar.

Tijdens de brainstormsessie ontstond het idee om de wandlampen onder te verdelen in verschillende werelden; Knollenland, Badgasten, Schobbejakken en Woudlopers. Elke wereld met eigen karakters en verhalen achter die karakters. Deze heb ik vervolgens verder uitgewerkt en in een animatie verwerkt. Het concept hierachter is boekjes uit te brengen met verhalen, over de hoofdrolspelers, bij de lampen. Zo kunnen de lampjes en boeken collectorsitems worden. Inspiratie hiervoor kwam uit de suggestie dat een wandlampje op kinderkamers vaak gebruikt wordt om bij voor te lezen in combinatie met het concept van de Gouden Boekjes.